Edudok

Onderwijs en (online-) leerbegeleding

Ontstaan van het logo.

  • De boom staat voor groei en ontwikkeling. 
  • De wortels van de boom zitten onder de grond, deze zijn normaliter niet te zien. Net als bij kinderen die al veel talenten hebben, maar die vaak nog niet gezien of ontdekt zijn.
  • Kleurrijke bladeren voor positiviteit en vrolijkheid.
  • De uilen staan voor de wijsheid die ieder (kind) van ons mag ontvangen.

 

Regiomanager & TalentExpert
Hooggevoeligheid

Een visie over leerlingen met hooggevoeligheid waarbij ik mij geheel aansluit.


http://gevoeligkind.nl/ieder-kind-zijn-eigen-talent/

0 commentaren

Meer ondersteuning voor leraren moet werkdruk verminderen - PO Raad

 

Om het volledige artikel te bekijken: klik hier

 

Hier biedt online leerbegeleiding uitkomst!

Professionals die leraren helpen ontzorgen!

 

Zie ook: freelancer en www.basistalent.nl


0 commentaren

BasisTalent

 

Als freelancer werk ik voor BasisTalent.

Ik ben TalentExpert en Regiomanager van Twente.

Mijn regioteam en ik begeleiden leerlingen middels een digitale leeromgeving. Voor meer informatie zie www.basistalent.nl

 

Het basisonderwijs staat anno 2016 op de drempel van grote veranderingen. Enerzijds is er de verplichting om binnen de wettelijke kaders van het Passend Onderwijs iedere leerling te ondersteunen in zijn of haar leerbehoefte(n), anderzijds ontbreekt het veel basisscholen aan facilitering en kwalificering. Het bieden èn begeleiden van passende leerroutes op individueel en groepsniveau vergt veel van de managementvaardigheden van de coach/begeleider/groepsleerkracht. Soms is een leerbehoefte dermate complex dat “extra handen in de klas” meer dan welkom zijn. BasisTalent neemt werk uit handen door zowel de leerroute als begeleiding ervan te faciliteren. Gewoon in de klas, of desgewenst buiten de klas, maar dan online georganiseerd. Een zorg minder voor de leerkracht die zijn of haar handen toch al meer dan vol heeft.

Met gebruikmaking van een digitale leeromgeving verbindt BasisTalent het kind met zijn specifieke leerbehoefte snel en zorgvuldig aan opdrachten-op-maat, altijd in combinatie met eigen 1-op-1 begeleiding. De basisschool en/of ouders hoeven slechts een leerling-met-hulpvraag online aan te melden via BasisTalent, waarna het kind wordt toegewezen aan een gekwalificeerd begeleider. Deze begeleider stelt op basis van de hulpvraag een leerroute op. Dit programma wordt voorgelegd aan IB-er, betrokken leerkracht(en) en ouder(s) en vertaald in een digitaal leerarrangement. Een traject neemt minimaal 10 weken in beslag. Leerlingen worden ondersteund via de leeromgeving, en kunnen wekelijks d.m.v. video-conferencing (gewoon op school, of na schooltijd) hun eigen begeleider raadplegen. 

 


1 commentaren